هنرستان فنی و حرفه ای پلی تکنیک هنر
آئین نامه اجرایی مدرسه  

«هوالجمیل»

هنرستان غیر دولتی پلی تکنیک هنر

 

وظایف دانش آموزان طبق آیین نامه انضباطی آموزش و پرورش:


دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

1- رعایت شعائر دینی.

2- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاونین، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

3- رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

4- سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه.

5- حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر(حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر منوط به اجازه ولی دانش آموزان و موافقت مدیر مدرسه می باشد)

6- حضور به موقع و مرتب در مدرسه و در کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.

7- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مر بوطه در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه.

8- استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و رعایت حجاب مناسب.

9- خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی(دارای ظاهری آراسته بدون پیرایش و آرایش) و پرهیز از آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی.

تذکر: همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه مجاز نمی باشد و در صورت تخلف علاوه بر کسر نمره انضباط، دستگاه تا آخر سال ضبط می شود.

10- خودداری از خرید و فروش در مدرسه.

11- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه(چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد باید خسارت وارده، توسط دانش آموز یا ولی او جبران شود)

پوشش و لباس دانش آموزان :

v لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت و رنگ تعیین شده با هنرستان،  و دارای ظاهری آراسته باشد و طبق  اونیفورم هنرستان باشد.

v دانش آموزان باید علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه در رفت و آمد به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصویر و نوشته استفاده کنند.

v لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش ، نشان وقار و عفاف آنان است.

v پوشش دانش آموزان شامل:

مانتو، شلوار، مقنعه می باشد که در صورت حجاب مناسب تر می توان از چادر استفاده نمود.

تذکر (1) :

دانش آموزان بدون اطلاع و موافقت مسئولین مدرسه حق خروج از واحد آموزشی را ندارند.

تذکر (2) :

دانش آموزانی که به دلیل بیماری و یا دلیل دیگر قادر به حضور در مدرسه نمی باشند، حداکثر تا ساعت 9 صبح همان روز توسط ولی دانش آموزان، مسئولین مدرسه را آگاه ساخته و در اولین روز حضو،  همراه با ولی دانش آموز گواهی مورد تایید در مورد علت غیبت را ارائه نمایند.

تذکر (3) :

حضور کلیه دانش آموزان در مراسم صبحگاه الزامی می باشد. و در حین اجرای مراسم رعایت کلیه مقررات ضروری است.

قصور و سهل انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می شود.