هنرستان فنی و حرفه ای پلی تکنیک هنر
افتخارآفرین های دانشگاه سراسری تهران(کنکور91)  
برترین ها 94  
 
\پذیرفته شدگان برتر سال تحصیلی 94-93